info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba +387 32 403 970 / +387 61 143 237

Referenc lista

 1. REFERENC LISTA

  Graewe Tadiv d.o.o. Konjic

  1. Izrada rotacionog uređaja za pranje vijaka 1000 kg/h, 2018. godine

  2. Izrada uređaja za pranje vijaka sa kranom, 700 kg/h, 2017. godine

  TMD Groupd.o.o. Gradačac

  1. Izrada protočne peći za žarenje 680 kg/h, 2017. godine

  2. Generalni remont peći IPSEN sa izradom softwera, 2018. godine

  3. Izrada endogeneratora, V=40 m3/h, 2018. godine

  4. Izrada protočne peći za žarenje 800 kg/h sa rolkama, 2018. godine

  5. Izrada jamske peći za žarenje, 2018. godine

  TMD MIBO D.D. Brčko

  1. Preseljenje linije AICHELIN iz Vogošće u Brčko, 2018. godine

  • Protočna peć za kaljenje

  • Kada za kaljenje

  • Protočna mašina za pranje

  • Protočna peć za popuštanje

  • Izrada endogeneratora

  MANN+HUMMEL BA D.D. TEŠANJ

  1. Izrada uređaja za miješanje prahova, 2018. godina

  2. Izrada uređaja za predgrijavanje papira, 2017. godine

  3. Izrada uređaja za otvrdnjavanje nabora, 2017. godine

  TOSCELIK NIKŠIĆ CRNA GORA

  1. Generalni remont tri plinske peći sa izradom softwera i scade, 2018. godine

  UNIS "GINEX" d.d. Goražde

  1. Izrada elektrootporne komorne peći 2017. godine

  2. Izrada elektrootporne komorne peći 2018. godine

  3. Izrada protočne peći sa zaštitnom atmosferom, 2018. godine

  Pobjeda d.d. Tešanj

  1. Generalni remont komorne peći IPSEN TQF 4, 2016. godine

  2. Generalni remont komorne peći IPSEN TQF4M sa kontrolom procesa cementacije i nitriranja, 2017. godine

  3. Izrada endogeneratora, V=50 m3, 2016. godine

  TEMZ TOMSK RUSIJA

  1. Izrada endogeneratora, V=50 m3/h, 2017. godine

  2. Izrada peći i softwera, 2017. godine

  • Peć za cementaciju

  • Peć za nitriranje

  • Peć za popuštanje

  • Uređaj za pranje

  • Uređaj za kaljenje

  STEELINE NOVOSIBIRSK RUSIJA, 2016. godine

  1. Izrada endogeneratora, V=40 m3/h

  2. Izrada jamske peći za cementaciju, V=2 m3

  3. Izrada jamske peći za popuštanje, V=3 m3

  4. Izrada jamske peći za popuštanje V=300 l

  5. Izrada jamske peći za popuštanje V=1200 l

  6. Izrada peći sa izvoznim ognjištem, V=1000 l

  FORESTER

  1. Izrada komorne peći, 2018 godine

  ALATNICA KONJIC

  1. Izrada komorne peći za kaljenje, 2018. godine

  2. Izrada komorne peći za popuštanje, 2018. godine

  ALATNICA KATIĆ Usora

  1. Izrada jamske peći za cementaciju sa metanolom, 2018. godine

TPS d.o.o. Zenica, IB: 4218318670005

Contacts

+387 32 403 970
+387 61 143 237
Travnička cesta 1, 72000 Zenica / Bosna i Hercegovina
info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba