info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba +387 32 403 970 / +387 61 143 237

Misija preduzeća

Misija preduzeća TPS d.o.o. Zenica

Postati vodeća kompanija u proizvodnji industrijskih peći u BiH. Jačanje povjerenja i poslovne saradnje sa postojećim poslovnim partnerima te pronalaziti nove.

 

Vizija preduzeća TPS d.o.o. Zenica

Preduzeće želi nastaviti poslovanje ulaganjem u moderne tehnologije, povećanje proizvodnih kapaciteta i jačati brigu o zaposlenicima. Strateški cilj preduzeća TPS d.o.o. Zenica je neprestano unapređivanje kvaliteta svojih proizvoda i usluga sa posebnim aspektom na energijsku i energetsku efikasnost.

TPS d.o.o. Zenica, IB: 4218318670005

Contacts

+387 32 403 970
+387 61 143 237
Sarajevska bb, Zenica / Bosna i Hercegovina
info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba