info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba +387 32 403 970 / +387 61 143 237

Prodaja vatrostalnog materijala i grijnih tijela

a. KERAMIČKO VLAKNO

b. KERAMIČKI PAPIR, KARTON, PLATNO

c. KREMIČKE KONZOLE, KERAMIČKE CIJEVI

d. KERAMIČKO LJEPILO

e. IZOLACIONE OPEKE

f. BRTVENI MATERIJAL

g. ELEKTROOTPORNA ŽICA ZA GRIJAČE

h. SiC GRIJAČI, MoSi GRIJAČI

O nama


Preduzeće Bosio d.o.o. Zenica je osnovano 2003. godine u privatnom vlasništvu kao kćerka firme Bosio d.o.o. Štore sa ciljem da se pokrije tržište BiH. Preduzeće je 2018. godine promijenilo ime i danas se zvanično zove TPS d.o.o. Zenica (Thermal Process Solutions).

Misija


Postati vodeća kompanija u proizvodnji industrijskih peći u BiH. Jačanje povjerenja i poslovne saradnje sa postojećim poslovnim partnerima te pronalaziti nove.

Vizija


Strateški cilj preduzeća TPS d.o.o. Zenica je neprestano unapređivanje kvaliteta svojih proizvoda i usluga sa posebnim aspektom na energijsku i energetsku efikasnost!

TPS d.o.o. Zenica, IB: 4218318670005

Contacts

+387 32 403 970
+387 61 143 237
Sarajevska bb, Zenica / Bosna i Hercegovina
info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba