info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba +387 32 403 970 / +387 61 143 237

O nama


Preduzeće Bosio d.o.o. Zenica je osnovano 2003. godine u privatnom vlasništvu kao kćerka firme Bosio d.o.o. Štore. sa ciljem da se pokrije tržište BiH. Sada se firma zove TPS d.o.o. Zenica

Misija


Postati vodeća kompanija u proizvodnji industrijskih peći u BiH. Jačanje povjerenja i poslovne saradnje sa postojećim poslovnim partnerima te pronalaziti nove.

Vizija


Strateški cilj preduzeća TPS d.o.o. Zenica je neprestano unapređivanje kvaliteta svojih proizvoda i usluga sa posebnim aspektom na energijsku i energetsku efikasnost!Aktuelni projekti

 • Izrada rotacionog uređaja za pranje vijaka 1000 kg/h, 2018. godine - Graewe Tadiv d.o.o. Konjic
 • Izrada uređaja za pranje vijaka sa kranom, 700 kg/h, 2017. godine - Graewe Tadiv d.o.o. Konjic
 • Izrada protočne peći za žarenje 680 kg/h, 2017. godine - TMD Groupd.o.o. Gradačac
 • Generalni remont peći IPSEN sa izradom softwera, 2018. godine - TMD Groupd.o.o. Gradačac
 • Izrada endogeneratora, V=40 m3/h, 2018. godine - TMD Groupd.o.o. Gradačac
 • Izrada protočne peći za žarenje 800 kg/h sa rolkama, 2018. godine - TMD Groupd.o.o. Gradačac
 • Izrada jamske peći za žarenje, 2018. godine - TMD Groupd.o.o. Gradačac
 • Preseljenje linije AICHELIN iz Vogošće u Brčko, 2018. godine - TMD MIBO D.D. Brčko
 • Izrada uređaja za miješanje prahova, 2018. godina - MANN+HUMMEL BA D.D. TEŠANJ
 • Izrada uređaja za predgrijavanje papira, 2017. godine - MANN+HUMMEL BA D.D. TEŠANJ
 • Izrada uređaja za otvrdnjavanje nabora, 2017. godine - MANN+HUMMEL BA D.D. TEŠANJ
 • Generalni remont tri plinske peći sa izradom softwera i scade, 2018. godine - TOSCELIK NIKŠIĆ CRNA GORA
 • Izrada elektrootporne komorne peći 2017. godine - UNIS "GINEX" d.d. Goražde
 • Izrada elektrootporne komorne peći 2018. godine - UNIS "GINEX" d.d. Goražde
 • Izrada protočne peći sa zaštitnom atmosferom, 2018. godine - UNIS "GINEX" d.d. Goražde
 • Generalni remont komorne peći IPSEN TQF 4, 2016. godine - Pobjeda d.d. Tešanj
 • Generalni remont komorne peći IPSEN TQF4M sa kontrolom procesa cementacije i nitriranja, 2017. godine - Pobjeda d.d. Tešanj
 • Izrada endogeneratora, V=50 m3, 2016. godine - Pobjeda d.d. Tešanj
 • Izrada endogeneratora, V=40 m3/h, - STEELINE NOVOSIBIRSK RUSIJA
 • Izrada komorne peći, 2018 godine - FORESTER
 • Izrada komorne peći za kaljenje, 2018. godine - ALATNICA KONJIC
 • Izrada komorne peći za popuštanje, 2018. godine - ALATNICA KONJIC
 • Izrada jamske peći za cementaciju sa metanolom, 2018. godine - ALATNICA KATIĆ Usora