info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba +387 32 403 970 / +387 61 143 237

O nama

Preduzeće Bosio d.o.o. Zenica je osnovano 2003. godine u privatnom vlasništvu kao kćerka firme Bosio d.o.o. Štore, sa ciljem da se pokrije tržište BiH. Vremenom je preduzeće mijenjalo vlasničku strukturu. Preduzeće je 2018. godine promijenilo ime i danas se zvanično zove TPS d.o.o. Zenica Thermal process solutions. Jedinsteveni matični broj, PDV broj, carinski broj i računi banke su ostali isti.

TPS D.O.O. ZENICA

A- PROIZVODNJA INDUSTRIJSKIH PEĆI

 1. Peći sa i bez zaštitne atmosfere

 2. Peći za cementaciju i nitriranje

 3. Plinske i elektrootporne peći

 4. Protočne peći

 5. Komorne peći

 6. Jamske peći

 7. Laboratorijske peći

B -PROIZVODNJA ENDOGENERATORA

 1. Automatska regulacija tačke rose

 2. Automatska regeneracija

 3. Generatori sa vodenim hlađenjem

C- PROIZVODNJA UREĐAJA ZA PRANJE

 1. Rotacioni uređaji za pranje

 2. Uređaji za pranje sa kranom

D -USLUGE U MJERITELJSTVU

 1. Kalibracija termoparova u vlastitoj Laboratoriji

 2. Mjerenje prostorne raspodjele temperature u pećima

 3. Termovizijsko snimanje

E -IZRADA GRIJAČA

 1. Izrada kaveznih grijača

 2. Izrada spiralnih grijača

F -OPTIMIZACIJA PROCESA

 1. Matematičko modeliranje procesa

 2. Izrada softwera u industriji

 3. Automatizacija procesa

 4. Izrada Ekspertiza

 5. Izrada Elaborata i Studija

G- PRODAJA VATROSTALNIH MATERIJALA

 1. Vatrostalna opeka

 2. Izolaciona opeka

 3. Vatrostalni betoni i malteri

 4. Keramičko vlakno

 5. Keramičko platno

 6. Brtveni vatrostalni materijal

TPS d.o.o. Zenica, IB: 4218318670005

Contacts

+387 32 403 970
+387 61 143 237
Travnička cesta 1, 72000 Zenica / Bosna i Hercegovina
info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba