info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba +387 32 403 970 / +387 61 143 237

IZRADA LINIJE TOPLOG CINKA-INVESTITOR DOBOJINEX D.O.O DOBOJ

KARAKTERISTIKE LINIJE TOPLOG CINKA:

  • Kapacitet linije 25000 t/godinu 
  • Zatvorena hemijska priprema sa skruberom
  • Filtracija bijelih dimova
  • Regeneracija fluksa

 2020. godina

TPS d.o.o. Zenica, IB: 4218318670005

Contacts

+387 32 403 970
+387 61 143 237
Sarajevska bb, Zenica / Bosna i Hercegovina
info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba