info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba +387 32 403 970 / +387 61 143 237

Generalni remont komorne peći IPSEN TQF4M sa kontrolom procesa cementacije i nitriranja, 2017. godine - Pobjeda d.d. Tešanj

Generalni remont komorne peći IPSEN TQF4M sa kontrolom procesa cementacije i nitriranja, 2017. godine - Pobjeda d.d. Tešanj

TPS d.o.o. Zenica, IB: 4218318670005

Contacts

+387 32 403 970
+387 61 143 237
Travnička cesta 1, 72000 Zenica / Bosna i Hercegovina
info@tps.ba , jusuf.durakovic@tps.ba